IPO

Boxerkennel v. Cindy's Home

 

IPO (Internationale Prüfungs Ordnung)

 

Het IPO-programma bestaat uit drie onderdelen A (speuren), B (gehoorzaamheid of appèl) en C (manwerk).

Dit IPO-programma bestaat in drie moeilijkheidsgradaties waarbij je eerst begint met IPO 1, daarna met

IPO 2 en als laatste met IPO 3.

 

 

Met speuren moet de hond een spoor van voetstappen volgen wat is uitgelopen met rechte stukken en

hoeken. Ook moet de hond achtergelaten voorwerpen verwijzen door bijv. te gaan liggen of zitten bij zo’n

voorwerp.

 

 

Met het appèlgedeelte moet de hond verschillende gehoorzaamheidsoefeningen doen. Los volgen met

tempowisselingen, volgen door een groep mensen, een zit-oefening, een sta-oefening (bij IPO 2 en IPO 3),

een af-oefening met voorroepen, apporteren over de grond, apporteren waarbij de hond over een haag

moet springen, apporteren over een klimschutting, vooruitsturen met afliggen en afleggen met afleiding.

 

 

Met het manwerk (ook wel pakwerk of verdedigingswerk genoemd) moet de hond de pakwerker, die de

‘boef’ speelt opsporen (revieren), als hij deze gevonden heeft moet hij deze aanblaffen. In het programma

moet de hond de pakwerker bewaken en als deze in beweging komt stellen (in zijn daarvoor bedoelde

mouw bijten). De hond moet ook een van een afstand naderende, dreigende pakwerker stellen en als deze

stil gaat staan moet de hond op commando van de hondengeleider los laten. Bij deze oefeningen word de

moed van de hond getest als de pakwerker schreeuwt en dreigt. Ook moet de hond zijn geleider begeleiden

met het verplaatsen van de pakwerker, de hond mag dan niet inbijten zolang de pakwerker netjes met de

hondengeleider mee loopt of voor deze uit loopt.

 

Het IPO reglement